Sistematización datos de MCP de los robles

Registros de MCP
Fecha del registro Zona de Monitoreo Especie Latitud Longitud # Individuo Inf Fem Inf Mas Frut mad Frut inm Frut per Frut no per Total frut Frut para Altura m DAP cm Observaciones Detalle
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 30 0 0 0 0 0 0 0 16 233 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12152/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 20 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12153/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 29 0 0 0 0 0 0 0 9 74 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12154/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 15 0 0 0 0 0 0 0 10 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12155/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 30 0 0 0 0 0 0 10 59 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12156/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 87 0 0 0 0 0 0 14 154 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12157/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 50 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12158/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 250 0 0 0 0 0 0 12 104 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12159/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 50 0 0 0 0 0 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12160/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 70 0 0 0 0 0 0 15 68 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12161/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 580 0 0 0 0 0 0 10 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12162/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 70 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12163/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 48 0 0 0 0 0 0 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12164/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 100 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12165/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 0 73 0 0 0 0 0 0 16 128 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12166/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 0 120 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12167/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 310 0 0 0 0 0 0 12 65 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12168/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 0 48 0 0 0 0 0 0 9 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12169/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 28 0 0 0 0 0 0 16 233 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12170/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 21 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12171/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 35 0 0 28 0 0 28 0 9 74 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12172/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 3 0 0 0 0 0 0 0 10 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12173/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 2 0 0 0 0 0 0 10 59 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12174/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 120 0 0 0 0 0 0 14 154 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12175/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 26 0 0 0 0 0 0 10 39 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12176/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 20 0 0 0 0 0 0 12 145 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12177/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 6 0 0 0 0 0 0 13 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12178/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 240 0 0 0 0 0 0 12 104 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12179/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 50 0 0 0 0 0 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12180/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 50 70 0 0 0 0 0 0 15 68 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12181/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 550 0 0 0 0 0 0 10 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12182/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 50 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12183/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 70 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12184/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 20 48 0 0 0 0 0 0 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12185/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 100 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12186/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 20 73 0 0 0 0 0 0 16 128 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12187/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 0 120 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12188/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 310 0 0 0 0 0 0 12 65 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12189/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 20 48 0 0 0 0 0 0 9 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12190/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 30 0 0 0 0 0 0 16 233 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12191/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 10 40 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12192/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 10 0 0 0 0 0 0 9 74

Hojas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12193/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 18 0 0 0 0 0 0 10 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12194/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 4 0 0 0 0 0 0 10 59 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12195/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 18 137 0 0 0 0 0 0 14 154 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12196/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 35 0 0 0 0 0 0 10 39

2 gajos

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12197/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 123 0 0 0 0 0 0 12 145 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12198/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 43 0 0 0 0 0 0 0 12 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12199/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 27 0 0 0 0 0 0 0 10 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12200/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 51 0 0 0 0 0 0 0 14 200 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12201/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 27 0 0 0 0 0 0 10 120 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12202/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 15 0 0 0 0 0 0 7 94 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12203/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 5 13 0 0 0 0 0 0 13 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12204/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 104 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12205/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12206/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 50 50 0 0 0 0 0 0 15 68 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12207/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12208/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12209/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 20 10 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12210/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 50 50 0 0 0 0 0 0 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12211/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 30 30 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12212/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 50 50 0 0 0 0 0 0 16 128 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12213/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12214/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 65 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12215/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 20 20 0 0 0 0 0 0 9 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12216/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 13 0 0 0 0 0 0 8 88 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12217/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 10 36 0 0 0 0 0 0 12 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12218/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 2 49 0 0 0 0 0 0 14 200 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12219/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 6 47 0 0 0 0 0 0 10 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12220/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 20 0 0 0 0 0 0 13 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12221/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 104 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12222/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12223/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 63 0 0 0 0 15 68 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12224/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 1 0 0 0 0 10 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12225/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12226/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 0 0 1 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12227/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 0 0 6 0 0 0 0 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12228/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12229/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 0 0 0 12 0 0 0 0 16 128 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12230/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12231/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 65 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12232/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 0 0 0 0 0 0 0 0 9 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12233/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 6 9 0 0 0 0 0 0 12 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12234/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 88

Los tres individuos presentan frutos, se instalan trampas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12235/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 120 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12236/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 94 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12237/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 40 0 0 0 0 0 0 16 233

2 ardillas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12238/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 10 50 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12239/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 10 0 0 0 0 0 0 9 74

Poner trampa

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12240/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 20 0 0 0 0 0 0 10 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12241/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 4 0 0 0 0 0 0 10 59

Poner trampa

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12242/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 20 160 0 0 0 0 0 0 14 154 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12243/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 46 0 0 0 0 0 0 10 39 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12244/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 187 0 0 0 0 0 0 12 145

Para todos los registros de la zona durante marzo se observa la presencia de loros en el bosque, desde la última semana de febrero

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12245/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 187 0 0 0 0 0 0 12 145

No hay

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12246/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 6 0 0 0 6 0 8 88 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12247/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 13 51 28 0 0 79 0 12 96

En piso, por loros

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12248/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 8 63 31 0 0 94 0 12 96

Inmaduros en piso, por loros

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12249/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 4 70 0 0 0 70 0 14 200 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12250/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12251/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 94 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12252/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 120 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12253/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12254/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 50 0 2 0 0 2 2 0 12 104 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12255/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 200 0 10 0 1 0 10 1 15 68 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12256/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 100 0 0 0 0 0 0 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12257/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12258/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 20 0 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12259/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 30 0 6 0 0 0 6 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12260/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12261/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 40 0 8 0 0 0 8 4 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12262/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 65 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12263/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 50 0 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12264/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 20 0 20 0 0 0 20 0 16 128

Comidas por loros

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12265/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 100 0 0 0 0 0 0 0 9 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12266/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 58 0 0 0 0 0 0 10 40 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12267/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 23 175 0 0 0 0 0 0 14 154 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12268/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 39 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12269/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 20 0 0 0 0 0 0 10 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12270/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 12 0 0 0 0 0 0 9 94

No hay nada en trampas de frutos, solo hojas y palos

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12271/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 10 55 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12272/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 43 0 0 0 0 0 0 16 233 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12273/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 201 0 0 0 0 0 0 12 145 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12274/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 13 0 0 0 13 0 12 96

Loros

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12275/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 23 0 0 0 23 0 14 200 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12276/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 13 0 0 0 13 0 10 83

Ardillas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12277/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 94 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12278/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 18 0 1 0 18 0 10 120

Loros

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12279/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 88 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12280/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 20 0 0 0 20 0 12 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12281/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12282/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 15 201 0 0 0 0 0 0 12 145 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12283/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 65 0 0 0 0 0 0 10 40 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12284/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 82 185 0 0 0 0 0 0 14 154 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12285/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 20 0 0 0 0 0 0 10 39 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12286/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 35 0 0 0 0 0 0 10 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12287/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 32 0 0 0 0 0 0 9 94 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12288/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 18 55 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12289/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 20 45 0 0 0 0 0 0 16 235 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12290/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 50 0 5 0 0 0 5 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12291/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 20 0 9 0 0 2 9 2 12 104 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12292/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 100 0 27 9 1 0 36 1 15 68

Ardillas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12293/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 0 1 0 0 0 1 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12294/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 10 0 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12295/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 1 0 0 1 0 10 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12296/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 0 1 0 0 0 1 0 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12297/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12298/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 50 0 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12299/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 10 0 3 0 0 0 3 0 16 128

Comidas por loros

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12300/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 100 0 4 0 1 0 4 0 9 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12301/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12302/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 10 36 0 0 0 0 0 0 12 96

Frutos en el piso

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12303/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 6 47 0 0 0 0 0 0 10 83

Frutos en el piso lejos de los robles

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12304/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 2 49 0 0 0 0 0 0 14 200

Frutos en el piso lejos de los robles

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12305/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 20 0 0 0 0 0 0 13 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12306/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12307/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 120 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12308/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 94 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12309/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 88

Pepas nacidas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12310/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 2 0 0 0 0 0 0 14 70 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12311/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 3 0 0 0 0 0 0 16 100 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12312/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 3 0 0 0 0 0 0 15 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12313/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 4 0 0 0 0 0 0 13 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12314/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 20 50 0 0 0 0 0 0 16 233

Trampa con hoja y sin semillas cúpulas, en total se observaron 3 ardillas, 2 dentro del lugar de estudio y 1 por fuera. (Observación aplica para todo el registro de esta fecha).

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12315/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 14 200 0 0 0 0 0 0 12 145 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12316/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 65 0 0 0 0 0 0 20 40 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12317/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 165 0 0 0 0 0 0 14 154 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12318/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 30 0 0 0 0 0 0 16 233 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12319/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 3 0 0 0 0 0 0 0 10 91 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12320/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 200 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12321/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12322/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12323/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 90

Cambio de hojas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12324/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 88 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12325/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 90

Cambio de hojas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12326/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 94

Cambio de hojas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12327/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 120

Cambio de hojas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12328/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 4 0 0 0 0 0 0 13 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12329/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 6 0 0 0 0 0 0 14 70 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12330/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 15 0 0 0 0 0 0 16 100 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12331/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 3 0 0 0 0 0 0 15 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12332/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 62 0 0 0 0 0 0 20 40 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12333/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 165 0 0 0 0 0 0 14 154 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12334/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 234 0 0 0 0 0 0 10 39 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12335/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 34 0 0 0 0 0 0 10 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12336/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 94 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12337/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 80 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12338/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 70 0 0 0 0 0 0 16 233

Observación general: En el lugar del estudio no se han podido recolectar semillas, creemos que por lo jóvenes de los árboles, en los árboles más grandes se ven muchas semillas y del suelo se recolectan algunas o se observan, creemos que puede ser por lo más frondosos y por lo viejos, se ven loritos en bandada.

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12339/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 200 0 0 0 0 0 0 12 145 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12340/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 40 0 0 0 0 0 0 16 233 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12341/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 10 50 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12342/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 10 0 0 0 0 0 0 9 74 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12343/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 20 0 0 0 0 0 0 10 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12344/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 4 0 0 0 0 0 0 10 59 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12345/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 20 160 0 0 0 0 0 0 14 154 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12346/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 46 0 0 0 0 0 0 10 39 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12347/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 187 0 0 0 0 0 0 12 145

No hay

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12348/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 13 0 0 0 13 0 12 96

Loros

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12349/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 13 0 0 0 13 0 10 83

Ardillas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12350/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 23 0 0 0 23 0 14 200 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12351/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 88 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12352/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 18 0 1 0 18 0 10 120

Loros

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12353/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 94 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12354/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 20 0 0 0 20 0 12 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12355/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12356/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 58 0 0 0 0 0 0 16 233

Observación general: Trampas sin semillas, solo residuos, hojas y cúpulas, 1 ardillas, ya no hay loritos. Se observan frutos en los árboles que aún no han caído en las trampas.

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12357/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 6 0 0 0 0 0 0 0 10 83

Ardillas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12358/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 4 0 0 0 0 0 0 0 12 96

Loros

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12359/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 8 0 0 0 0 0 0 0 10 91 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12360/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 200 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12361/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 25 0 0 0 0 0 0 16 235

Se dejan las trampas a pesar de que solo encontramos capuchones

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12362/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 18 0 0 0 0 0 0 10 127

Se dejan las trampas a pesar de que solo encontramos capuchones

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12363/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 5 0 0 0 0 0 0 10 95

Se dejan las trampas a pesar de que solo encontramos capuchones

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12364/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 10 30 0 0 0 0 0 0 10 92

Se dejan las trampas a pesar de que solo encontramos capuchones

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12365/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 19 107 0 0 0 0 0 0 10 58

Se dejan las trampas a pesar de que solo encontramos capuchones

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12366/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 20 85 0 0 0 0 0 0 14 154

Se dejan las trampas a pesar de que solo encontramos capuchones

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12367/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 2 28 0 0 0 0 0 0 20 40

Se dejan las trampas a pesar de que solo encontramos capuchones

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12368/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 28 93 0 0 0 0 0 0 12 145

Se dejan las trampas a pesar de que solo encontramos capuchones

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12369/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 107

La planilla al pie de los registros: 344 flores promedio

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12370/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 83

La planilla al pie de los registros: 344 flores promedio

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12371/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 68

La planilla al pie de los registros: 344 flores promedio

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12372/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 95

La planilla al pie de los registros: 344 flores promedio

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12373/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 86

La planilla al pie de los registros: 344 flores promedio

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12374/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 81

La planilla al pie de los registros: 344 flores promedio

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12375/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 99

La planilla al pie de los registros: 344 flores promedio

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12376/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110

La planilla al pie de los registros: 344 flores promedio

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12377/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 129

La planilla al pie de los registros: 344 flores promedio

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12378/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 114

La planilla al pie de los registros: 344 flores promedio

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12379/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 66

La planilla al pie de los registros: 344 flores promedio

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12380/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 0 0 0 0 0 0 0 0 9 91

La planilla al pie de los registros: 344 flores promedio

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12381/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 28 0 0 0 0 0 0 16 233 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12382/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 21 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12383/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 35 0 0 28 0 0 28 0 9 74 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12384/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 3 0 0 0 0 0 0 0 10 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12385/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 2 0 0 0 0 0 0 10 59 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12386/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 120 0 0 0 0 0 0 14 154 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12387/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 26 0 0 0 0 0 0 10 39 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12388/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 20 0 0 0 0 0 0 12 145 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12389/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 6 0 0 0 0 0 0 13 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12390/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 240 0 0 0 0 0 0 12 104 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12391/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 50 0 0 0 0 0 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12392/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 50 70 0 0 0 0 0 0 15 68 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12393/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 550 0 0 0 0 0 0 10 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12394/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 50 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12395/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 70 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12396/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 20 48 0 0 0 0 0 0 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12397/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 100 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12398/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 20 73 0 0 0 0 0 0 16 128 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12399/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 0 120 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12400/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 310 0 0 0 0 0 0 12 65 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12401/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 20 48 0 0 0 0 0 0 9 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12402/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 43 0 0 0 0 0 0 0 12 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12403/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 27 0 0 0 0 0 0 0 0 10 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12404/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 51 0 0 0 0 0 0 0 14 200 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12405/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 27 0 0 0 0 0 0 10 120 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12406/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 15 0 0 0 0 0 0 7 94 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12407/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 5 13 0 0 0 0 0 0 13 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12408/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 104 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12409/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12410/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 50 50 0 0 0 0 0 0 15 68 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12411/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12412/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12413/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 20 10 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12414/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 50 50 0 0 0 0 0 0 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12415/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 30 30 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12416/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 50 50 0 0 0 0 0 0 16 128 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12417/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12418/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 65 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12419/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 20 20 0 0 0 0 0 0 9 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12420/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 104 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12421/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12422/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 63 0 0 0 0 15 68 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12423/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 1 0 0 0 0 10 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12424/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12425/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 0 0 1 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12426/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 0 0 6 0 0 0 0 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12427/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12428/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 0 0 0 12 0 0 0 0 16 128 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12429/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12430/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 65 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12431/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 0 0 0 0 0 0 0 0 9 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12432/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 8 63 31 0 0 94 0 12 96

Inmaduros en piso, por loros

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12433/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 13 51 28 0 0 79 0 12 96

En piso, por loros

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12434/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 4 70 0 0 0 70 0 14 200 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12435/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 6 0 0 0 6 0 8 88 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12436/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 120 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12437/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 94 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12438/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 90 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12439/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 96 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12440/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 50 0 2 0 0 2 2 0 12 104 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12441/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 100 0 0 0 0 0 0 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12442/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 200 0 10 0 1 0 10 1 15 68 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12443/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 20 0 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12444/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12445/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 30 0 6 0 0 0 6 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12446/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 40 0 8 0 0 0 8 4 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12447/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12448/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 20 0 20 0 0 0 20 0 16 128

Comidas por loros

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12449/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 50 0 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12450/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 65 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12451/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 100 0 0 0 0 0 0 0 9 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12452/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 20 0 9 0 0 2 9 2 12 104 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12453/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 50 0 5 0 0 0 5 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12454/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 100 0 27 9 1 0 36 1 15 68

Ardillas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12455/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 1 0 0 1 0 10 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12456/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 10 0 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12457/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 0 1 0 0 0 1 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12458/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 0 1 0 0 0 1 0 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12459/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12460/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 10 0 3 0 0 0 3 0 16 128

Comidas por loros

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12461/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 50 0 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12462/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12463/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 100 0 4 0 1 0 4 0 9 89 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12464/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 26 0 0 0 0 0 0 16 235

Se siguen dejando trampas. Solo encontramos hojas, ramas, capuchones. (creemos que es por el bosque joven yla competencia)

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12465/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 18 0 0 0 0 0 0 10 127

Se siguen dejando trampas. Solo encontramos hojas, ramas, capuchones. (creemos que es por el bosque joven yla competencia)

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12466/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 6 0 0 0 0 0 0 10 95

Se siguen dejando trampas. Solo encontramos hojas, ramas, capuchones. (creemos que es por el bosque joven yla competencia)

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12467/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 12 30 0 0 0 0 0 0 10 92

Se siguen dejando trampas. Solo encontramos hojas, ramas, capuchones. (creemos que es por el bosque joven yla competencia)

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12468/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 18 105 0 0 0 0 0 0 10 58

Se siguen dejando trampas. Solo encontramos hojas, ramas, capuchones. (creemos que es por el bosque joven yla competencia)

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12469/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 20 80 0 0 0 0 0 0 14 154

Se siguen dejando trampas. Solo encontramos hojas, ramas, capuchones. (creemos que es por el bosque joven yla competencia)

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12470/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 4 28 0 0 0 0 0 0 20 40

Se siguen dejando trampas. Solo encontramos hojas, ramas, capuchones. (creemos que es por el bosque joven yla competencia)

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12471/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 23 90 0 0 0 0 0 0 12 145

Se siguen dejando trampas. Solo encontramos hojas, ramas, capuchones. (creemos que es por el bosque joven yla competencia)

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12472/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 107 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12473/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12474/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 68 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12475/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 95 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12476/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12477/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12478/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12479/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12480/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 129 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12481/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12482/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 66 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12483/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 0 0 0 0 0 0 0 0 9 91 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12484/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 107 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12485/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12486/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 68 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12487/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 95 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12488/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12489/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12490/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12491/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12492/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 129 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12493/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12494/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 66 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12495/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 0 0 0 0 0 0 0 0 9 91 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12496/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 13 0 0 0 0 0 0 8 88 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12497/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 107 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12498/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 83 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12499/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 68 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12500/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 95 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12501/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12502/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 81 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12503/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 99 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12504/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12505/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 129 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12506/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12507/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 66 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12508/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 12 0 0 0 0 0 0 0 0 9 91 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12509/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 107 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12510/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 86 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12511/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 70 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12512/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 98 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12513/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 88 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12514/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 84 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12515/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12516/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12517/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 130 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12518/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 114 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12519/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 66 https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/12520/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 0 1 0 0 0 1 0 14 70

Hay abejas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/registro-2021-septiembre-02_quercus-humboldtii_6604_1/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 1 0 03 1 0 2 10 1 0 17 86

Hay abejas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/registro-2021-septiembre-02_quercus-humboldtii_6602_1/
[105] [107] [107 show=129] [107 show=130] [107 show=132] 10 0 0 0 0 2 3 0 0 12 90

Ay abejas

https://bioforo.agrosolidariacharala.org/monitoreo/registro-2021-septiembre-02_quercus-humboldtii_6604_10/